Splice Fiber optic

ปัจจุบันการเข้าหัวสายใยแก้วนำแสง(Fiber Optic)แบบฝนหัวเข้าด้วยมือไม่เป็นที่นิยมแล้วเนื่องจากใช้เวลานาน และความแม่นยำในการเข้าน้อยมีโอกาศเสียมาก ดังนั้น จึงนิยมเข้าหัวโดยการใช้สายสำเร็จ (Pigtail) เชื่อมต่อโดยใช้เครื่อง Fusion Splice แทนซึ่งเมื่อก่อนการเข้าแบบ Splice สายนี้มีราคาค่าบริการที่ค่อนข้างสูงมาก แต่ปัจจุบันราคาต่ำลงไปมากแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่หรือผู้รับเหมาติดตั้งจึงหันมาใช้บริการเข้าหัวโดยเครื่อง Fusion Splicer ซึ่งมีความแม่นยำสูงและงานเสร็จได้เร็วขึ้น

อัตราค่าบริการ Fusion Splice Fiber Optic

 1-50 Core  280 บาท/Core
 50 Core ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 Core  250 บาท/Core
101 Core ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500 Core  200 บาท/Core
 501 Core ขึ้นไป  180 บาท/Core
สำหรับลูกค้าที่ต้องการ  1,000 Core ขึ้นไป ขอราคาพิเศษได้ครับ
 
ราคาข้างต้นให้บริการทั้วประเทศ สำหรับต่างจังหวัด คิดค่าเดินทาง กิโลเมตร ละ 11 บาท(เดินทาง ไป-กลับ คิดตามระยะทางรวมที่วัดจาก google map)
ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ คืนละ 1500 บาท
*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร. 098-9154635  Line ID: 0989154635  คุณ แอ๊ด  

อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียมสำหรับการทำงาน

ลูกค้าต้องเดินสายเข้าตู้ให้พร้อมสำหรับงาน Splice นะครับ ทีมงานไม่ได้ติดตู้ให้นะครับ

 

เมื่อลูกค้าติดตั้งตู้ แล้วเอาสายเข้าตู้เผื่อสายไว้ให้ยาวถึงพื้นนะครับ เพราะเวลา Splice สายทำที่พื้นเรียบร้อยแล้วถึงจะเอา ขึ้นตู้อีกที

อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงาน Splice Fiber Optic

1. Slice Tray (สำหรับติดในตู้ Rack) หรือ Wall Mount (สำหรับติดผนัง)

   

2. Splice tray สำหรับเก็บจุดต่อสาย Fiber ใส่เข้าไปในอุปกรณ์ตามรายการที่ 1

 3. สาย Pigtail สำคัญมากครับหัวใจของงาน Splice เพื่อเข้าหัวเลยนะครับ

ST Pigtail Multi-mode  LC Pigtail Single-mode  SC Pigtail Multi-mode

 สาย Pigtail มีให้เลือก ตามต้องการครับ Single Mode(สีเหลือง) หรือ Multi Mode(สีส้ม) และก็มีเรื่องหัว Connector ด้วยนะครับ เลือกให้เหมาะกับงานนะครับ

4. Adapter Snap Plate ครับ เอาไว้ติดในถาด หรือ Wall Mount ครับ เตรียมไว้ด้วยนะครับ

ST Adapter Snap-plate  SC Adapter Snap-plate

Adapter จะต้องใช้หัวเหมือนกับสาย Pigtail ครับ

หัว Fiber Optic ชนิดต่างๆ ตัวที่นิยมใช้กันมากที่สุดครับ

 

ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร. 098-9154635  Line ID : 0989154635 คุณ แอ๊ด

เทคเน็ตอินโฟร์ เราคือทีมประสิทธิภาพ