จำหน่ายและบริการติดตั้งงาน Wiring Cable ทุกชนิด


  TECHNETINFO เราจำหน่ายสินค้าประเภทสาย UTP และ Fiber Optic กล้องวงจรปิด, ไฟฟ้าและโทรศัพท์
พร้อมบริการออกแบบและติดตั้ง รวมถึงให้บริการติดตั้งงานสำหรับลูกค้าที่ขาดแรงงานผู้เชี่ยวชาญงานติดตั้ง
บริการเป็นกันเอง รวดเร็วฉับไว มีมาตรฐานในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ