ผู้เข้าชม

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

สถิติการเข้าชม

1729251
วีนนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
30
296
30
1726102
1610
16409
1729251

Your IP: 3.236.108.61
Server Time: 2020-07-05 03:32:11

dtx-1800 report

 

 

ดูราคาค่าบริการเทสสาย UTP คลิกที่นี่

Head Room : เป็นค่าสัญญาณรบกวน NEXT ระหว่างคู่สายสัญญาณที่ต่ำที่สุดของสายทั้ง 4 คู่ ค่า Head Room มีค่ามาก ๆ แสดงให้เห็นสายสัญญาณมีประสิทธิภาพที่ดี

Wire Map : แสดงการเข้าหัว RJ-45 กับสายสัญญาณในแต่ละขา หากเข้าหัวถูกต้องหรือตรงกันทั้งหัวและท้ายจะแสดงผลเป็น "PASS" ในทางตรงกันข้ามหากเข้าหัวผิดหรือเกิดการไขว้กัน (cross, “x”) ของสายสัญญาณจะแสดงเป็น "FAIL"

Impedance : เป็นค่าความต้านทานของขดลวดของสายสัญญาณแต่ละคู่ มีหน่วยเป็นโอห์ม (Ohms) เนื่องจากสายสัญญาณมีการตีเกลียวของแต่ละคู่สาย ทำให้เกิดค่าความต้านทานจากการขดและพันกัน
: ต้องอยู่ในช่วง 85 - 115 Ohms

Length : คือความยาวของสายสัญญาณที่ใช้แต่ละจุด เริ่มตั้งแต่สาย Patch Panel ในตู้ RACK จนถึงสาย Patch Panel ที่ต่อเข้ากับ Work Station : สามารถเดินสายสัญญาณได้ไกลที่สุด 100 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ยังทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ดี

Prop. Delay : เป็นค่าของเวลาที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลจากต้นทางมายังปลายทาง
(Propagation Delay) ที่สายแต่ละคู่ใช้มีหน่วยเป็น nanosecond (ns, 10-9 second) โดยไม่ควรมีค่าเกิน 555 ns.

Delay Skew : เป็นค่าความแตกต่างของเวลา ที่ใช้ในการสื่อสารเทียบกับสายสัญญาณคู่ที่ใช้เวลาน้อยที่สุด หรือเป็นค่าความล่าช้าในการได้นับสัญญาณที่ส่งมาของแต่ละคู่
: โดยที่เวลาที่ใช้ในการสื่อสารของแต่ละคู่จะต้องไม่ต่างกันเกิน 50 ns หากเกินช่วงเวลานี้อาจทำให้การติดต่อสื่อสารผิดพลาดได้

Resistance : เป็นค่าความต้านทานของสายสัญญาณ มีหน่วยเป็นโอห์ม
(Ohms)

Attenuation : เป็นค่าลดทอนของสัญญาณที่เดินทางภายในสายสัญญาณไปยัง
(ค่าสัญญาณลดทอน) ปลายทาง ในการทดสอบสัญญาณจะทำการวัดค่า attenuation ที่ทุก ๆ ความถี่ตั้งแต่ 1 - 100 MHz และค่าจำกัด (limit) ของ attenuation ที่แต่ละความถี่จะไม่เท่ากัน ขึ้นกับความถี่ ซึ่งค่าไม่ควรเกิน limit ที่กำหนด
: ค่า Margin ซึ่งเป็นช่วงความแตกต่างของ attenuation ระหว่าง limit กับ worst case หากมีค่าน้อยก็แสดงว่าค่าที่วัดได้มีค่าเกือบจะเท่ากับ limit ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดการลดทอนจนไม่อาจรับรู้สัญญาณได้ หากมีการลดทอนในอุปกรณ์อื่นอีกอาจทำให้ได้รับสัญญาณผิดเพี้ยนไป ในทางตรงกันข้ามหากค่า margin มีค่ามากก็แสดงว่าเราสามารถรับสัญญาณได้ดี และยังสามารถมั่นใจได้ว่าสัญญาณนี้จะไม่ ถูกลดทอนไปจนเกิน limit หากต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นอีก

NEXT (Near End Crosstalk) : เป็นค่าสัญญาณรบกวนที่เกิดจากคู่สายสัญญาณแต่ละคู่กระทำกัน
(สัญญาณรบกวนข้ามคู่สาย) โดยบริเวณที่เกิดสัญญาณรบกวนมากที่สุดจะอยู่บริเวณต้นทาง
: NEXT จะมีค่าเป็นลบในทางทฤษฎี แต่ค่าที่แสดงในผลเทสต์จะออกมาเป็นค่าบวก ดังนั้นค่า NEXT ที่วัดได้ต้องมีค่ามากกว่า limit จึงจะผ่าน
: ผลเทสต์ จะแสดงเฉพาะความถี่ที่มีค่า margin น้อยที่สุด (worst case) ของแต่ละคู่สาย ซึ่งค่าที่วัดได้ควรมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

Return Loss : เป็นค่าลดทอนของสายสัญญาณที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ค่า
Impedance ภายในสาย จึงทำให้เกิดการลดทอน และเกิดสัญญาณสะท้อนกลับ โดยค่าที่วัดได้ควรมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

PSNEXT : Power Sum Near End Crosstalk เป็นค่าการรบกวนของสายสัญญาณ ระหว่างคู่สายสัญญาณคู่อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการทดสอบสายสัญญาณคู่นั้น ๆ เหมาะสำหรับระบบที่มีการใช้งานสายสัญญาณพร้อมกัน 4 คู่สาย โดยมีค่าไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

ACR : เป็นค่าที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง Attennuation และ NEXT ซึ่งแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของสายสัญญาณ โดยดูจากผลของค่าลดทอนและการรบกวนจากสายนอกควบคู่กัน ซึ่งค่า ACR ที่มากกว่ามาตรฐานจะทำให้รับส่งข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

PSACR : เป็นค่าที่แสดงอัตราส่วน ACR ที่ได้รับการรบกวนจากคู่สายอื่นที่ทำการวัดร่วมด้วย โดยผลที่ได้จะไม่คำนึงถึงค่า PSNEXT ซึ่งควรมีค่ามากกว่ามาตรฐานที่กำหนด

ELFEXT : Equa level far End Crosstalk ซึ่งเป็นผลของการรบกวนจากสายสัญญาณคู่อื่น ที่ทำการทดสอบสายสัญญาณคู่นั้น ๆ รวมไว้ด้วยกัน โดยทำการวัดการรบกวนชนิดชี้ ทางด้านปลายทาง ซึ่งต่างกับ NEXT ที่ทำการวัดการรบกวนทางด้านต้นทาง ซึ่งค่ารบกวนมีค่ามากกว่ามาตรฐาน เช่นเดียวกับ NEXT

PSELFEXT : เป็นผลรวมของการทดสอบแบบ ELFEXT โดยเป็นการรบกวนจากสายสัญญาณคู่อื่นรบกวนสายสัญญาณที่ทำการทดสอบ ซึ่งควรมีค่ามากกว่ามาตรฐานที่กำหนด

อัตตราค่าบริการเทสสายคลิกที่นี่

รับเดินสายแลน(UTP)

รับออกแบบและติดตั้งสาย UTP, FTP ทุกชนิด บริการประเมินหน้างานฟรีในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมลฑล สำหรับต่างจังหวัด สอบถามรายละเอียดการประเมินราคาได้ที่ฝ่ายขาย

รับเดินสาย Fiber Optic

รับออกแบบและเดินสาย Fiber Optic ประเมินราคาฟรี เขตกรุงเทพฯและปริมลฑล ต่างจังหวัดสอบถามได้ที่ฝ่ายขาย

 

รับติดตั้งกล้องวงจรปิด

รับติดตั้งกล้อง IP Camera และ กล้อง Analog สินค้าราคาพิเศษ คุณภาพมาตรฐาน สอบถามและประเมินราคาได้ฟรี