ลงทะเบียนรับข่าวสาร

การรับกันสินค้าและผลงาน

ขอบเขตของการรับประกัน

  • รับประกันอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง 1 ปี เช่น สายสัญญาณ เต้ารับอุปกรณ์จัดเก็บสายและอื่นๆที่ดำเนินการโดย บริษัทฯ
  • รับประกันงานติดตั้ง หากการติดตั้งเกิดการชำรุดเสียหาย หรือไม่ได้ตามมาตรฐาน บริษัทฯ จะทำการแก้ไขให้ภายในวันทำการ
  • รับประกันเฉพาะอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือ ที่ลงรายการไว้ในใบสั่งซื้อเท่านั้น
  • การรับประกันนับเริ่มตั้งแต่วันส่งมอบงาน

 

กรณีที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกัน

  • การเสียหายอันเกิดจากความผิดปกติของรูปทรงได้แก่ บิ่น หัก แตก งอ ทะลุ หรือมีบางส่วนขาดหายไป ของชุดอุปกรณ์
  • การเสียหายเกิดจากอุปกรณ์ถูกสารเคมี ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
  • การใช้งานที่ผิดไปจากสภาพปกติ ดัดแปลง แก้ไข
  • การเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ หนู และ แมลง
  • การใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ
  • การเสียหายอันเกิดจากการกระแทก

นโยบายการรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าทุกรายการ ที่ อยู่ในความรับผิดชอบ หรือ สินค้าที่ ลงรายการไว้ในใบสั่งซื้อ โดยการส่งเจ้าหน้าที่ให้บริการถึงสถานที่ของลูกค้า
เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การประกันโดยออกสัญญาณค้ำประกันโดยธนาคาร

บริษัทฯ จะออกการรับประกันผลงาน โดยออกสัญญาค้ำประกันผลงานกับธนาคาร ให้ลูกค้า และ ต้องเป็นงานที่มูลค่า 500,000 (ห้าแสนบาทถ้วน)ขึ้นไปเท่านั้น ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการออกประกันก่อนเซ็นสัญญา อนุมัติงานให้บริษัทฯ และ การรับประกันงานสูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่างานก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม การรับประกันประเภทนี้ บริษัทฯ อาจคิดค่าธรรมเนียม

รับเดินสายแลน(UTP)

รับออกแบบและติดตั้งสาย UTP, FTP ทุกชนิด บริการประเมินหน้างานฟรีในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมลฑล สำหรับต่างจังหวัด สอบถามรายละเอียดการประเมินราคาได้ที่ฝ่ายขาย

รับเดินสาย Fiber Optic

รับออกแบบและเดินสาย Fiber Optic ประเมินราคาฟรี เขตกรุงเทพฯและปริมลฑล ต่างจังหวัดสอบถามได้ที่ฝ่ายขาย

 

รับติดตั้งกล้องวงจรปิด

รับติดตั้งกล้อง IP Camera และ กล้อง Analog สินค้าราคาพิเศษ คุณภาพมาตรฐาน สอบถามและประเมินราคาได้ฟรี