55 หมู่ 3 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 10240
เวลาทำการ 08:00-17:00 จันทร์-เสาร์
สายด่วน
098-9154635
Line OA

รับเทสสายแลน ออก Report | Fluke DSX Series | UTP Cable Analyzer

ปัจจุบันคอมพิเตอร์ มีความจำเป็นอย่างมาก มีการนำคอมพิเตอร์มาใช้งานในการเชื่อมโยงทรัพยากรณ์ ภายในองค์กร เช่นการแชร์ไฟล์ และ เครื่องพิมพ์ระหว่างกัน ปริมาณข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครือข่ายก็ยิ่งมีมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเดินสายสัญณาณ ที่ดี จึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้การส่งผ่านข้อมูลมีความเสถียรภาพสูงสุด ปัจจุบันองค์กรใหญ่หลายองค์กร หรือองค์กรที่มีระบบควบคุม ISO หันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพสายสัญญาณ และมาตรฐานการเดินสายเป็นอย่างมาก เห็นได้จากความต้องการในผลการประเมินวิเคราะห์คุณภาพของสายสัญญาณไม่ว่าจะเป็นสายในกลุ่ม Cat 5e, Cat6 ไปจนถึง Cat 7 การทดสอบคุณภาพด้วยเครื่องทดสอบ UTP Cable Analyser Fluke DSX Series มีความแม่นยำสูง วิเคราะห์คุณภาพสายได้อย่างรวดเร็ว ซึงจะสามารถยืนยันคุณภาพสาย และ วิธีในการติดตั้งได้ว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ เพื่อคุณภาพงานทดสอบที่แม่นยำ บริษัทฯได้มีการนำเครื่องเข้าทำการ Calibrate ทุกๆปี  เรามีบริการทดสอบคุณภาพสายสัญญาณด้วยเครื่อง Fluke DSX ให้บริการทั่วไทยดังนี้

โทร.0989156435

ทดสอบสายแลน CAT 5e, CAT6 แนวราบ(เต้ารับตามผนัง)

1-50 PORT ค่าบริการ (ค่าบริการต่อวัน)5,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
50-100 PORT (ค่าบริการต่อวัน)7,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
100-200 PORT (ค่าบริการต่อวัน)11,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
200 PORT ขึ้นไป80 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)

ทดสอบสายแลน CAT 5e, CAT6 สำหรับ CCTV, Access Point

1-50 PORT ค่าบริการ (ค่าบริการต่อวัน)7,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
50-100 PORT (ค่าบริการต่อวัน)10,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
100-200 PORT (ค่าบริการต่อวัน)13,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
200 PORT ขึ้นไป100 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)

ทดสอบสายแลน CAT6A

1-50 PORT ค่าบริการ (ค่าบริการต่อวัน)9,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
50-100 PORT (ค่าบริการต่อวัน)12,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
100-200 PORT (ค่าบริการต่อวัน)15,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
200 PORT ขึ้นไป130 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
โทร.0989156435


บริษัทฯ ขอแนะนำว่า ในการทดสอบส่วนใหญ่มักเกิดปัญหาที่ต้องแก้ไข ดังนั้นผู้ว่าจ้าง ควรเตรียมช่างเพื่อทำการแก้ไขจุดที่ทดสอบแล้วไม่ผ่าน บริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ปัญหาของสายเพื่อให้ท่านทำการแก้ไขทันทีหากพบปัญหา และ เทสซ้ำให้ แต่ทั้งนี้ต้องใช้เวลาไม่กิน 8 ชั่วโมง(1 วันทำการ) ดังนั้น การเดินสายควรอยู่ในความควบคุมของช่างผู้ชำนาญงานครับราคาข้างต้นให้บริการทั้วประเทศ สำหรับต่างจังหวัด คิดค่าเดินทาง กิโลเมตร ละ 11 บาท(เดินทาง ไป-กลับ คิดตามระยะทางรวมที่วัดจาก google map)
ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ คืนละ 1,500 บาท, งานในที่สูง และ อยู่คนละอาคาร คิดราคาเพิ่มเติม ตามสภาพหน้างาน
*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า…

<<ตัวอย่าง REPORT>>

เงื่อนไขการให้บริการทดสอบสาย UTP

ค่าต่างๆที่ได้จากการเทสและ วิธีอ่านผลเทสเบื้องต้น

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร.

โทร.0989156435