55 หมู่ 3 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 10240
เวลาทำการ 08:00-17:00 จันทร์-เสาร์
สายด่วน
098-9154635

รับเทสสายแลน ออก Report | Fluke DSX Series | UTP Cable Analyzer

ปัจจุบันคอมพิเตอร์ มีความจำเป็นอย่างมาก มีการนำคอมพิเตอร์มาใช้งานในการเชื่อมโยงทรัพยากรณ์ ภายในองค์กร เช่นการแชร์ไฟล์ และ เครื่องพิมพ์ระหว่างกัน ปริมาณข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครือข่ายก็ยิ่งมีมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเดินสายสัญณาณ ที่ดี จึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้การส่งผ่านข้อมูลมีความเสถียรภาพสูงสุด ปัจจุบันองค์กรใหญ่หลายองค์กร หรือองค์กรที่มีระบบควบคุม ISO หันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพสายสัญญาณ และมาตรฐานการเดินสายเป็นอย่างมาก เห็นได้จากความต้องการในผลการประเมินวิเคราะห์คุณภาพของสายสัญญาณไม่ว่าจะเป็นสายในกลุ่ม Cat 5e, Cat6 ไปจนถึง Cat 7 การทดสอบคุณภาพด้วยเครื่องทดสอบ UTP Cable Analyser Fluke DSX Series มีความแม่นยำสูง วิเคราะห์คุณภาพสายได้อย่างรวดเร็ว ซึงจะสามารถยืนยันคุณภาพสาย และ วิธีในการติดตั้งได้ว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ เพื่อคุณภาพงานทดสอบที่แม่นยำ บริษัทฯได้มีการนำเครื่องเข้าทำการ Calibrate ทุกๆปี  เรามีบริการทดสอบคุณภาพสายสัญญาณด้วยเครื่อง Fluke DSX ให้บริการทั่วไทยดังนี้

โทร.0989156435
TECHNET LINE Account
email technetinfo

ทดสอบสายแลน CAT 5e, CAT6 แนวราบ(เต้ารับตามผนัง)

1-50 PORT ค่าบริการ (ค่าบริการต่อวัน)5,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
50-100 PORT (ค่าบริการต่อวัน)7,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
100-200 PORT (ค่าบริการต่อวัน)11,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
200 PORT ขึ้นไป80 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)

ทดสอบสายแลน CAT 5e, CAT6 สำหรับ CCTV, Access Point

1-50 PORT ค่าบริการ (ค่าบริการต่อวัน)7,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
50-100 PORT (ค่าบริการต่อวัน)10,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
100-200 PORT (ค่าบริการต่อวัน)13,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
200 PORT ขึ้นไป100 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)

ทดสอบสายแลน CAT6A

1-50 PORT ค่าบริการ (ค่าบริการต่อวัน)9,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
50-100 PORT (ค่าบริการต่อวัน)12,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
100-200 PORT (ค่าบริการต่อวัน)15,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
200 PORT ขึ้นไป130 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
โทร.0989156435
TECHNET LINE Account
email technetinfo


บริษัทฯ ขอแนะนำว่า ในการทดสอบส่วนใหญ่มักเกิดปัญหาที่ต้องแก้ไข ดังนั้นผู้ว่าจ้าง ควรเตรียมช่างเพื่อทำการแก้ไขจุดที่ทดสอบแล้วไม่ผ่าน บริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ปัญหาของสายเพื่อให้ท่านทำการแก้ไขทันทีหากพบปัญหา และ เทสซ้ำให้ แต่ทั้งนี้ต้องใช้เวลาไม่กิน 8 ชั่วโมง(1 วันทำการ) ดังนั้น การเดินสายควรอยู่ในความควบคุมของช่างผู้ชำนาญงานครับราคาข้างต้นให้บริการทั้วประเทศ สำหรับต่างจังหวัด คิดค่าเดินทาง กิโลเมตร ละ 11 บาท(เดินทาง ไป-กลับ คิดตามระยะทางรวมที่วัดจาก google map)
ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ คืนละ 1,500 บาท, งานในที่สูง และ อยู่คนละอาคาร คิดราคาเพิ่มเติม ตามสภาพหน้างาน
*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า…

<<ตัวอย่าง REPORT>>

เงื่อนไขการให้บริการทดสอบสาย UTP

ค่าต่างๆที่ได้จากการเทสและ วิธีอ่านผลเทสเบื้องต้น

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร.

โทร.0989156435
TECHNET LINE Account
email technetinfo